O FIRMIE

Firma Sekomed powstała w 1998 roku. Zasięgiem swoich usług obejmujemy obszar całego kraju.

Specjalizujemy się w montażach, serwisie, konserwacji i remontach dĽwignic:

  • żurawie wieżowe budowlane (dolnoobrotowe) - szybkomontuj±ce
  • żurawie stacjonarne słupowe, przewoĽne samochodowe
  • podesty masztowe, ruchome, wisz±ce, samobieżne
  • dĽwigi budowlane towarowe, towarowo-osobowe, magazynowe
  • dĽwigi hydrauliczne przemysłowe
  • windy samochodowe hydrauliczne
  • wózki akumulatorowe, spalinowe
  • suwnice, elektrowci±gi łańcuchowe i linowe
  • platformy dla osób niepełnosprawnych

Gwarantujemy przystępne ceny.

OFERTA

Wykonujemy pełn± dokumentację rejestracyjn±, pomontażowo-odbiorcz± wraz z pomiarami elektrycznymi dĽwignic dla U.D.T.

Prowadzimy szkolenia osób na obsługę wszystkich dĽwignic, przygotowuj±cych do egzaminu w U.D.T.

Wypożyczamy dĽwignice z obsług±. Ponadto prowadzimy skup i sprzedaż dĽwignic oraz maszyn budowlanych.

Pomagamy klientom w doborze odpowiedniego sprzętu w kraju, jak i za granic±.

Współpracujemy z duż± firm± zagraniczn± i jeste¶my w stanie zapewnić każdy sprzęt do realizacji dużych obiektów budowlanych i przemysłowych.

Przez ponad 13 lat działalno¶ci ¶wiadczyli¶my swoje usługi w wielu miejscach i przy wielu obiektach, m.in.: Zawoja, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Budzów, Kraków, Gdańsk, Warszawa.

Aktualnie współpracujemy z 70 firmami.

Gwarantujemy przystępne ceny. Zadzwoń do nas lub odwiedĽ nas osobi¶cie.